Oferta

Usługi

Przygotowywanie zaawansowanych projektów infrastruktury teleinformatycznej – cześć aktywna i pasywna

Audyt informatyczny określający stan infrastruktury

Inwentaryzacja infrastruktury oraz oprogramowania

Doradztwo informatyczne w zakresie rozbudowy i modernizacji posiadanych systemów informatycznych

Doradztwo merytoryczne w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia oraz obsługa postępowań przetargowych

Sprzęt i oprogramowanie

Projektowanie, dostawy, wdrożenia i utrzymanie sprzętu do sieci WLAN, LAN, WAN

Projektowanie, dostawy, wdrożenia i utrzymanie sprzętu potrzebnego do budowy Data Center

Projektowanie, dostawy, wdrożenia i utrzymanie systemów telefonii IP i wideokonferencyjnych.