Obsługa informatyczna firm - outsourcing IT

Na naszą ofertę składa się wiele elementów. Zależy nam na kompleksowej obsłudze Klienta. Proponujemy usługi informatyczne dla firm, które mają w swoich zasobach system IT. Dostarczamy konkretne produkty, np. niezbędne wyposażenie do tworzenia Data Center, telefonii IP oraz sieci WAN, WLAN czy LAN. Przez cały okres eksploatacji narzędzi i sprzętu służymy firmom wsparciem serwisowym i doradczym.  

 

Merytoryczne wsparcie IT  

 

Nasze usługi informatyczne obejmują nie tylko dostarczanie konkretnego sprzętu i oprogramowania. Wykonujemy również działania związane z przeprowadzaniem audytów. Pozwala to na sprawdzenie poziomu zabezpieczeń czy licencji programów. Analizujemy stan infrastruktury, by Twoje zaplecze techniczne mogło być w odpowiednim momencie zmodernizowane i działać na odpowiednim poziomie.

Przygotowywanie zaawansowanych projektów infrastruktury teleinformatycznej – cześć aktywna i pasywna

Audyt informatyczny określający stan infrastruktury

Inwentaryzacja infrastruktury oraz oprogramowania

Doradztwo informatyczne w zakresie rozbudowy i modernizacji posiadanych systemów informatycznych

Doradztwo merytoryczne w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia oraz obsługa postępowań przetargowych

Sprzęt i oprogramowanie

Projektowanie, dostawy, wdrożenia i utrzymanie sprzętu do sieci WLAN, LAN, WAN

Projektowanie, dostawy, wdrożenia i utrzymanie sprzętu potrzebnego do budowy Data Center

Projektowanie, dostawy, wdrożenia i utrzymanie systemów telefonii IP i wideokonferencyjnych.